?

Log in

No account? Create an account

lietuva_vakar's Journal

Social capital

  • less than 10
Name:
Lietuvos kasdienybės archyvai (1944-2000)
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
Lietuvos kasdieninis gyvenimas, buities istorija 1944-2000
Tai bendruomenė skirta atsiminimams apie sovietinę ir pirmųjų „kapitalistinių metų“ Lietuvą. Maždaug nuo 1944-45-ųjų iki pat 2000-ųjų (laiko ribos sąlyginės).

Būtent atsiminimams – ne kokiems oficioziniams dalykams ar ideologiniams ginčams. Tinka viskas, „anų laikų“ – buitinės smulkmenos, daiktai ar įpročiai, kurie daugeliui šiandien gal atrodys keisti ir nesuprantami.

Ji skirta nostalgijai – tiems, kas prisimena apelsininės „Paršiuko Čiuko“ gumos ar šokoladuko „Sprintas“ skonį, kas mena, jog iki 5 klasės mokyklose neleisdavo rašyti šratinuku (tik parkeriais), ar, kaip smagu, iškišus liežuvį, kopijuoti kokį nors paveikslėlį „per kalkę“...
Kurie žino, kad flomasterio spalvai pasibaigus, jo gyvenimą galima „prailginti“ į „šerdelę“ dosniai kliūstelėjus odekolono... Kurie iš šratinukų galvučių mokėdavo padaryti degtukų siera šaudančius „tankų vamzdžius“..:)
Tiems, kuriems internetą ir visažinį „google“ atstodavo 12 tomų raudonšonės „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ vartymas, kurie prisimena, kas yra „Teta Beta“ ir „Labanakt, vaikučiai“.
Kurie prisimena Utenos „Pepsi Colos“, žaliojo „Tarchun“, ar limonado „Varpelis“ skonį...

Bet tai ne vien sovietmetis – bendruomenė skirta ir tiksliai prisimenantiems kada Lietuvoje pasirodė pirmieji... Žuvies piršteliai ar jogurtas, kada už „kosminę kainą“ čia galėjai nusipirkti pirmųjų šokoladukų „Mars“, „Snickers“ ar „Bounty“.
Kas žavėjosi pirmaisiais serialais „Visos upės teka“ ir kaip ištuštėdavo gatvės, kai rodydavo „Ir turtuoliai verkia“ ar kokią „Vergę Izaurą“.
Kas vaikščiodavo į pirmąsias „videosales“ ir krūpčiodavo nuo visokių „Piktųjų numirėlių“ ar „Svetimas II“.
-----------
Netoleruojama – keiksmažodžiai, ideologiniai ginčai, kuri santvarka buvo geresnė ir pan.

Labai pageidautini vaizdai – fotografijos iš asmeninių, draugų ar giminių archyvų. Svarbi pastaba – jūsų atsiųsti vaizdai, prisiminimai gali būti panaudoti viename iš spaudos leidinių, todėl palikite savo koordinates, kad būtų galima susisiekti ir gauti leidimą publikacijai.

Populiaresnių temų sąrašas:

"Mažvydas", 1978

Futbolas, "Žalgiris, 1987

Nigmatulino mirtis ir Karate draudimai

vaikiški elėraščių perdirbiniai

egzotiniai vaisiai sovietmečiu (ir pirmais Nepriklausomybės metais)

Gegužės 1-oji

Lietuviai sovietinėje armijoje 1

Lietuviai sovietinėje armijoje 2


----------------------------------------
Bendruomenės taisyklės

1. Klausimyno nėra - kas kam į galvą ateina, tas ir parašo bendruomenėje klausimą-įrašą, o komentaruose bendruomenės nariai rašo atsakymą, pateikia informaciją, dalijasi prisiminimais, vyksta (ar nevyksta) diskusija.

2. Visi įrašai turi būti sužymėti (tagged). Šiuo metu naujas žymes gali kurti visi bendruomenės nariai.

2.1 Privalomos žymės yra metai ir reiškinio, įvykio, dalyko kategorija. Pvz., įrašas apie spektaklį "Mažvydas", įvykusį 1978 m. privalo turėti žymes "1978" ir bent vieną kategorijos žymę, pvz., "kultūra"

2.2 Papildomos žymės naudojamos savo nuožiūra. Minėtas spektaklis "Mažvydas" gali turėti papildomas žymes, pvz.: "8 deš", "teatras"

3. Įrašo redagavimas.
Jei įrašo autorius nežino tikslios datos, galima naudoti dešimtmečių žymes: "8 deš.", "9 deš.". Tačiau rekomenduojama žymes iškart redaguoti, nurodant tikslesnę datą, kai ši tik tampa žinoma.

Dažniausiai naudojamas žymes galima pažiūrėti žurnalo kairėje pusėje esančiame "žymių debesyje" (tags cloud). Taip pat žymių sąrašas yra paiekiamas adresu http://community.livejournal.com/lietuva_vakar/tag/

Žurnalo profilyje yra įdiegta paieška. Rekomenduotina naudoti, idant išvengtume pasikartojančių temų.


Social capital

  • less than 10

Statistics